GESTIÓ DE PATRIMONIS

Som experts en l’administració de Patrimoni immobiliari per a treure el màxim rendiment econòmic. El nostre objectiu és trobar uns arrendataris que ens ofereixin la seguretat més gran i rendibilitat, a través d’una gestió àgil, senzilla i eficaç.
Gestió de cobrament:
Emissió de rebuts
Reclamació de morosos

Gestió de pagaments:
-Imposats i tributs (I.B.I.)
-Despeses comunitàries
-Factures d’industrials

Gestió de manteniment d’immobles

Formalització de contractes

Gestió i liquidació d’impostos I.R.P.F i I.V. A.

Assessorament jurídic, tant de L.A.O com de Llei de Propietat Horitzontal

Coordinació i seguiment de processos judicials (desnonaments, monitoris)